Integritetspolicy

Vivärnar om din personliga integritet och vi det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information när du besöker vår webbsida, köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss. Du är välkommen att kontakta oss på info@sporthunden.se eller på telefon 010-6410220 vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

Sporthunden Getinge, Östra Järnvägsgatan 46, 305 75 Getinge med organisationsnummer 820516-XXXX är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas inom företaget.

Hantering av personuppgifter

När du handlar via vår hemsida samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress samt telefonnummer/mobilnummer.

Användning av personuppgifter

När du har lämnat dina personuppgifter till oss använder vi dessa uppgifter för nedanstående ändamål baserat på den lagliga grund som anges nedan:

För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

Laglig grund för detta är det köpeavtal vi har ingått med dig, och behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal genom att leverera din beställning. Dessa uppgifter lagras i maximalt 5 år för att vi ska ha möjlighet att hantera eventuella reklamations- eller garantiärenden.

För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av våra tjänster, samt den tekniska funktionaliteten i våra system

Laglig grund för detta är vårt intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att besöka och handla i vår webbutik eller för att förstå hur du som kund upplever vår hemsida och därigenom kunna förbättra befintliga tjänster.

Dessa uppgifter lagras i maximalt 3 år.

Vi förbehåller oss rätten att skicka uppföljningsmail till dig som beställer varor i vår webbshop. 

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Laglig grund för detta är rättslig förpliktelse om sådan föreligger, alternativt berättigat intresse. Om ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga eller utreda brott mot företaget.

Dessa uppgifter lagras i maximalt 3 år eller så länge lagstiftande myndighet kräver.

Delning av personuppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter när det är ett lagkrav eller i övrigt när det är tillåtet enligt lag. Vi använder oss av personuppgiftsbiträden som hjälper oss att hantera beställningar och leveranser. I dessa fall har vi ingått ett avtal med personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att begära registerutdrag. Om vi mottar en sådan begärna kan vi komma att begära in kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person. En sådan begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den som begärt utdraget. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig. Vi kommer givetvis alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling om exempelvis någon av de uppgifter som samlats in är felaktig. I de fall personuppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag kan Sporthunden inte tillmötesgå begäran om radering.

Varukorg
Rulla till toppen